Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!


Slide background
Slide background

Topos to miejsce. Tam gdzie pracuje się, gdzie jest się z innymi, gdzie realizuje się różne cele, gdzie się – po prostu – żyje. 

Miejsce pracy powinno być przyjazne, stymulujące, bezpieczne – jak dom. Celem Topos Doradztwo jest współtworzenie takiego miejsca. W korporacji, w samorządzie, w przedsiębiorstwie – potrzebna jest atmosfera dobrej współpracy, wzajemnego szacunku i uznania dla różnorodności wszystkich. To daje poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa; to stymuluje, wzbogaca, daje impuls do kreatywności i wzrostu gospodarczego. To wzmacnia standardy demokratyczne w firmie i społeczeństwie.

O NAS

Topos projektuje i wdraża programy, które prowadzą do kompleksowego rozwiązania problemów klienta i realizacji określonych celów rozwojowych poprzez usługi doradcze, edukacyjno-szkoleniowe i badawcze oraz związane z opracowywaniem strategii rozwoju i zmiany.

 

Co nas wyróżnia?

  • unikalne usługi na polskim rynku m.in. doradztwo z zakresu polityki integracji, usługi mentorskie dla klientów indywidualnych, Różnorodnościowa Karta Wyników (Diversity Scorecard), tworzenie polityki zarządzania pracownikami-rodzicami (maternity management)), pozycja lidera w nowych segmentach rynku
  • własna metodyka świadczonych usług, ich innowacyjność i atrakcyjność aksjologiczna
  • wysokie kompetencje i umiejętności zarówno członków zespołu Topos Doradztwo, jak i eksperckiego kręgu współpracowników (duże doświadczenie pracy w środowisku HR, zarządów firm i grup działających na rzecz równości i niedyskryminacji) – gwarancja właściwego rozpoznania potrzeb rynku
  • kapitał intelektualny firmy oparty na doświadczeniach pracowniczych i eksperckich, który zawiera efekt synergii wynikający ze zróżnicowania zespołu doradczego
  • wysokiej jakości architektura zewnętrzna firmy (sieć relacji z podmiotami zewnętrznymi)
  • znajomość rynków zagranicznych, dynamiki i kierunków ich rozwoju
  • nieustanne udoskonalanie usług poprzez stosowanie i adaptowanie najnowocześniejszych metod sprawdzonych na rynkach międzynarodowych
  • gwarantowana ekskluzywność oraz poufność świadczonych usług
  • obsługa posprzedażowa w postaci konsultacji doraźnych; nastawienie na transfer wiedzy

OFERTA

Filozofia Topos Doradztwo to nowy model zarządzania, który zapewnia przewagę konkurencyjną poprzez wykorzystanie potencjału grupy oraz jednostki.

KONTAKT

 Etyka, Różnorodność, Intergracja
 - szkolenia,doradztwo. Anna Gwoińska. 

 t: +48 5  

 m: biuro@itvregionalna.pl  

 a: , 64-320 Buk