Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

O NAS

Topos projektuje i wdraża programy, które prowadzą do kompleksowego rozwiązania problemów klienta i realizacji określonych celów rozwojowych poprzez usługi doradcze, edukacyjno-szkoleniowe i badawcze oraz związane z opracowywaniem strategii rozwoju i zmiany.

Różnorodne – umożliwiające dopasowanie do aktualnych potrzeb klienta – usługi, łączy jeden kierunek i cel: wzrost przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w ludzi. Topos Doradztwo kieruje swoją ofertę zarówno do największych przedsiębiorstw międzynarodowych ze wszystkich sektorów gospodarki, jak i do polskich przedsiębiorstw prywatnych, firm rodzinnych oraz sektora publicznego.

 


 

W podstawowej ofercie Firmy znajdują się:

 • doradztwo z zakresu wdrażania polityki różnorodności i integracji, zarządzania zmianą, programów społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu różnorodnościowego, programów równoważenia pracy i życia prywatnego, pozyskiwania środków, realizacji projektów i innych
 • opracowywanie i wdrażanie strategii (w tym strategii rozwoju firmy oraz strategii naprawczych)
 • pośrednictwo biznesowe, sieciowanie – budowanie sieci kontaktów, wymiany informacji, pomysłów i pomocy miedzy osobami, instytucjami i firmami, która prowadzi do wzrostu innowacyjności i rozwoju
 • tworzenie projektów i pozyskiwanie środków na działania organizacji, które uwzględnią cele społeczne (ze źródeł krajowych i zagranicznych), pisanie projektów na zlecenie firm i organizacji
 • badania i analizy – dotyczące kultury organizacyjnej, polityki personalnej, potencjału do zmiany, poziomu różnorodności, poziomu zaangażowania pracowników itp.
 • warsztaty, szkolenia, wykłady – z zakresu m.in. tworzenia i zarządzania zespołami (w tym zespołami różnorodnościowymi), negocjacji, obsługi klienta i sprzedaży w kontekście różnic kulturowych, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, prawa pracy i umiejętności trenerskich, wykłady przedstawiające problematykę różnorodności na szerszym tle kulturowym, antropologicznym i etycznym
 • usługi mentorskie – wspieranie rozwoju osobistego poprzez animowanie relacji mistrz-uczeń i korzystanie z doświadczeń i kompetencji pracowników lub ekspertów zewnętrznych
 • usługi tutorskie (coaching) – wspieranie pracowników w realizacji celów poprzez odkrywanie ich mocnych stron, pomaganie w omijaniu osobistych barier, poprawę sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi
 • mediacje konfliktów i mechanizmy zgłaszania naruszeń obowiązujących praw i polityk,
 • tworzenie publikacji dotyczących etosu i historii firmy.

 


 

Co wyróżnia Topos Doradztwo?

 • unikalne usługi na polskim rynku m.in. doradztwo z zakresu polityki integracji, usługi mentorskie dla klientów indywidualnych, Różnorodnościowa Karta Wyników (Diversity Scorecard), tworzenie polityki zarządzania pracownikami-rodzicami (maternity management)), pozycja lidera w nowych segmentach rynku
 • własna metodyka świadczonych usług, ich innowacyjność i atrakcyjność aksjologiczna
 • wysokie kompetencje i umiejętności zarówno członków zespołu Topos Doradztwo, jak i eksperckiego kręgu współpracowników (duże doświadczenie pracy w środowisku HR, zarządów firm i grup działających na rzecz równości i niedyskryminacji) – gwarancja właściwego rozpoznania potrzeb rynku
 • kapitał intelektualny firmy oparty na doświadczeniach pracowniczych i eksperckich, który zawiera efekt synergii wynikający ze zróżnicowania zespołu doradczego
 • wysokiej jakości architektura zewnętrzna firmy (sieć relacji z podmiotami zewnętrznymi)
 • znajomość rynków zagranicznych, dynamiki i kierunków ich rozwoju
 • nieustanne udoskonalanie usług poprzez stosowanie i adaptowanie najnowocześniejszych metod sprawdzonych na rynkach międzynarodowych
 • gwarantowana ekskluzywność oraz poufność świadczonych usług
 • obsługa posprzedażowa w postaci konsultacji doraźnych; nastawienie na transfer wiedzy

 


 

Co może zyskać klient dzięki współpracy z Topos Doradztwo?

 • redefiniowanie pojęcia talentu, rewitalizacja efektywności osób marginalizowanych
 • zwiększenie poziomu różnorodności zespołów, a w konsekwencji – jakości pracy, kreatywności, wewnętrznej synergii i zysku przedsiębiorstwa
 • wprowadzenie pozafinansowych form motywowania (polityka uznania, indywidualnego waloryzowania)
 • pozyskanie środków i wsparcia pozafinansowego na realizację działań o charakterze społecznym
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji (w tym wizerunku pracodawcy)
 • zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych oraz w otoczeniu społecznym firm i prowadzonych przez nie inwestycji
 • międzynarodowe firmy – dostosowanie do globalnej polityki firmy w zakresie różnorodności i integracji
 • sygnatariusze porozumień i deklaracji (np. Karty Różnorodności) – wprowadzenie i utrzymanie standardów wynikających z podjętych zobowiązań