Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

DORADZTWO
I SZKOLENIA

Bez względu na branżę, strategię czy konkretne cele do realizacji, aby osiągnąć sukces pracownicy muszą umieć skutecznie wypełniać podstawowe zadania, sprawnie posługiwać się zestawem określonych umiejętności.

Oferta Topos Doradztwo obejmuje cztery działania rozwojowe: doradztwo, szkolenia, usługi mentorskie i tutorskie.

 


 

Oferowane przez Topos Doradztwo działania w obszarze edukacyjno-doradczym, to m.in.

  • doradztwo z zakresu wdrażania polityki różnorodności i integracji, zarządzania zmianą, programów społecznej odpowiedzialności biznesu, marketingu różnorodnościowego, programów równoważenia pracy i życia prywatnego, pozyskiwania środków i realizacji projektów
  • warsztaty, szkolenia, wykłady – z zakresu m.in. tworzenia i zarządzania zespołami (w tym zespołami różnorodnościowymi), negocjacji, obsługi klienta i sprzedaży w kontekście różnic kulturowych, zarządzania zmianą, rozwiązywania konfliktów, komunikacji, prawa pracy i umiejętności trenerskich
  • usługi mentorskie – wspieranie rozwoju osobistego poprzez animowanie relacji mistrz-uczeń i korzystanie z doświadczeń i kompetencji pracowników lub ekspertów zewnętrznych
  • usługi tutorskie (coaching) – wspieranie pracowników w realizacji celów poprzez odkrywanie ich mocnych stron, pomaganie w omijaniu osobistych barier, poprawę sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi