Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

PROGRAMY DEDYDYKOWANE

Topos Doradztwo proponuje kompleksowe programy rozwoju i zmian, który nie tylko mają doprowadzić do osiągnięcia określonego celu, ale także wyposażyć organizację w taką wiedzę i kompetencje, aby w przyszłości mogła sama radzić sobie z realizacją podobnych zamierzeń.

 

Programy mogą być nastawione na realizację różnych wartości, które łącznie prowadzą do wzrostu efektywności, innowacyjności i kreatywności firmy, kształtują jej reputację i zysk ekonomiczny.

 


 

Realizując kompleksowe programy Topos Doradztwo wykorzystuje metody znajdujące się w standardowej ofercie Firmy, aby w określonym czasie zrealizować cele klienta. Są to najnowocześniejsze rozwiązania wypracowane w oparciu o wieloletnie doświadczenia z całego świata. Stosowane metody są dostosowane do wiedzy o polskim społeczeństwie, do polskiej tradycji i polskich doświadczeń ekonomicznych. 

Indywidualne programy przygotowywane są na podstawie wstępnie określonego przez klienta celu oraz kompleksowej analizy potrzeb, barier, które uniemożliwiają osiągnięcie celu oraz cech, które tworzą potencjał do jego realizacji.

 


 

Przykładowe 4 programy nastawione na realizację różnych wartości:

  1. Różnorodność i integracja
  2. Współpraca i sieciowanie
  3. Odpowiedzialność społeczna
  4. Wiedza i doświadczenie