Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

PROJEKTY ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE

Odpowiedzialność społeczna to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko.

 

Celem jest, aby poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu społeczeństwa. Topos Doradztwo proponuje zmianę filozofii prowadzenia biznesu, która nakierowuje działania na kształtowanie długofalowych, opartych na zaufaniu, relacji z interesariuszami zewnętrznymi: społecznością lokalną, podmiotami współpracującymi, organizacjami pozarządowymi, inwestorami.

 


 

Oferowane przez Topos Doradztwo działania w obszarze projektów, to m.in.

  • tworzenie projektów i pozyskiwanie środków na działania organizacji, które uwzględnią cele społeczne (ze źródeł krajowych i zagranicznych)
  • pisanie projektów na zlecenie firm i organizacji, tworzenie budżetu, pomoc w zbieraniu dokumentacji itp.
  • doradztwo związane z pozyskiwaniem dofinansowania oraz realizacją projektów
  • wsparcie w procesie strategicznego planowania celów organizacji z uwzględnieniem kwestii społecznej odpowiedzialności, tworzenie i wdrażanie programów społecznej odpowiedzialności
  • doradztwo w zakresie dialogu z interesariuszami
  • doradztwo i tworzenie raportów pozafinansowych.

 

Doświadczenie zespołu Topos Doradztwo pozwala równoważyć biznesowe i społeczne cele pisanych projektów. Doświadczenie nie tylko w tworzeniu, ale i realizacji projektów pozwala pozyskiwać środki na przedsięwzięcia rentowne i możliwe do zrealizowania przy zakładanym nakładzie pracy i środków.