Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

SIECIOWANIE

Topos Doradztwo tworzy wzajemnie korzystne relacje między ludźmi, potencjalnymi klientami i kontrahentami, w ramach branży i poza nią, na ściśle określonym terenie, w mikroskali albo w skali bardzo dużej.

 

Oferowane przez Topos Doradztwo działania w obszarze pośrednictwa biznesowego, to m.in.

  • wsparcie w realizacji różnorodnych projektów podejmowanych przez firmy i osoby prywatne, poprzez pozyskiwanie wykonawców i współpracowników oraz sponsorów i patronatów
  • negocjowanie warunków współpracy z ekspertami i specjalistami
  • dobór prelegentów, ekspertów i zaproszenie ich do udziału w konferencjach, seminariach itp. organizowanych przez klienta.

 


 

Topos Doradztwo gwarantuje wysokie standardy poufności i etyki. Pośrednictwo Topos Doradztwo pozwala minimalizować ryzyko współpracy z podmiotami zewnętrznymi poprzez możliwość skorzystania z rekomendacji.