Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

STRATEGIE RÓŻNORODNOŚCI I INTEGRACJI

Dostrzeżenie różnic może pozwolić organizacji wykorzystać wszystkie kompetencje i zdolności tkwiące w zespole pracowników i przez to uzyskać optymalne efekty zarówno w jakości, jak i ilości pracy.

 

Zasada integracji ma na celu zapewnienie pełnego udziału w funkcjonowaniu organizacji pracownikom reprezentującym zróżnicowane grupy. To stopień, w jakim pracownik/pracowniczka jest akceptowany/a i traktowany/a przez innych, jako osoba należąca do zespołu. W praktyce polityka integracji zapewnienia każdemu pracownikowi wpływ na realizowane zadania.

 


 

Planowanie strategiczne ze względu na różnorodność, wymaga odpowiedzi m.in. na pytania: co zamierzamy robić i co rzeczywiście robimy, jakie ma być nasze miejsce w społeczeństwie, jaka jest nasza misja i jakie zadania musimy zrealizować, aby osiągnąć cele. Oferta Topos Doradztwo obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań dotyczących zarówno etapu planowania, jak i realizacji strategii, tj. program wytyczania i osiągania celów organizacji w zakresie polityki różnorodności i integracji.

 


 

Oferowane przez Topos Doradztwo działania w obszarze strategii, to m.in.

 

  • tworzenie polityki różnorodności i integracji (w tym zasad rekrutacji pracowników, tworzenia zespołów wielopokoleniowych, zarządzania talentami, wsparcia kariery kobiet, marketingu różnorodnościowego, równowagi życia zawodowego i prywatnego)
  • Różnorodnościowa Karta Wyników (Diversity Scorecard)
  • wypracowanie założeń, które pozwolą zachować podstawowe wartości firmy mimo zwiększającej się wielkości, liczby pracowników i ich kulturowego zróżnicowania
  • badania pracowników nt. m.in. atmosfery w środowisku pracy, poziomu zadowolenia i satysfakcji z pracy, oczekiwania wobec projektów różnorodności i wkluczania itp.
  • włączenie celów związanych z różnorodnością i integracją do oceny pracowniczej, program oceny i rozwoju kompetencji społecznych i kulturowych dla wyższej kadry menedżerskiej
  • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
  • strategia komunikacji nt. wartości stanowiących filary firmy – w otoczeniu zewnętrznym i wewnątrz organizacji
  • implementacja i adaptacja polityk pochodzących z globalnej centrali firmy.